Wołów: Osadzeni też bywają „pozytywnie zakręceni”

Dzięki zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych odbywających karę w wołowskim więzieniu zebranych zostało 31 worków plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.
Koordynatorem przedsięwzięcia był ppor. Waldemar Kulas, pełniący służbę wychowawcy w dziale penitencjarnym. Wspólnie z kadrą penitencjarną propagowali ideę zbierania nakrętek, której celem oprócz pomocy drugiemu człowiekowi było zdobycie wiedzy na temat zagadnień związanych z recyklingiem odpadów wśród więźniów. Zebrane przez skazanych nakrętki przekazywane są osobom niepełnosprawnym, które zwróciły się do administracji zakładu karnego z prośbą o przeprowadzenie takiej zbiórki. Warto dodać, że do akcji przyłączyli się również funkcjonariusze i pracownicy wołowskiej jednostki penitencjarnej.
Uczestnikiem kolejnej już edycji mógł zostać każdy z osadzonych przebywających w zakładzie karnym, zainteresowany niesieniem pomocy osobom niepełnosprawnym oraz problematyką dotyczącą ochrony środowiska. Skazani chętnie uczestniczyli w przedsięwzięciu, czego potwierdzeniem było zebranie 31 worków nakrętek.
W środę 22 stycznia ppor. Waldemar Kulas oraz Bartłomiej Gidel przekazali nakrętki Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie Pani Elżbiecie Bereza. Środki finansowe otrzymane w zamian za nakrętki zgromadzone przez funkcjonariuszy i osadzonych, posłużą do pokrycia części kosztów związanych z zakupem specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla jednego z podopiecznych stowarzyszenia.


 

Źródło: SW / por. Krzysztof Rogalski