Żory: Przeczytaj jak skorzystać z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

W związku z tym, że miasto Żory przystąpiło do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Edycja 2019[2020, trwa nabór osób chętnych do skorzystania z usług asystenta.
Wsparcie to kierowane jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bądź znacznym i ma na celu pomoc w codziennych czynnościach oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenta mogą być świadczone przez 7 dni w tygodniu w godzinach 7:00 – 22:00, a na jednego uczestnika programu może przypadać nie więcej niż 30 godzin w miesiącu. Obecna edycja programu będzie trwała w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku. Uczestnik korzystający ze wsparcia nie będzie ponosić odpłatności za udział w Programie, który jest finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Pomoc  Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej może polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp. Może być to pomoc w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, korzystanie z dóbr kultury takich jak muzeum, teatr, kino, itp.
Zgłoszenia osób chętnych do korzystania z tej formy wsparcia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach, który mieści się przy ulicy Księcia Przemysława 2. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszenia do programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, którą można pobrać osobiście w Ośrodku, bądź też wydrukować ze strony internetowej. Kartę można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mops@mops.zory.pl.


 

Źródło: UM Żory