Kazimierza Wielka: Dzieci niepełnosprawne otrzymały pomoc finansową od Polonii Amerykańskiej

W środę, 15 stycznia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej Kazimierzy Wielkiej odbyło się uroczyste przekazanie tejże placówce czeku na 3000 dolarów od Polonii Amerykańskiej z Chicago. W imieniu darczyńców czek wręczył na ręce dyrektora placówki Jacka Sambóra, inicjator darowizny, wójt Gminy Bejsce Edward Krupa, którego kuzynka jest aktywną działaczką Klubu Przyjaciół Bejsc i Okolic w Chicago.
Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej mieści się w dawnej Szkole nr 2 i jest jedną z kilku tego typu ośrodków w Polsce, a oddana została 1 marca 2016 roku po generalnym remoncie budynku i adaptacji do użytku dla niepełnosprawnych podopiecznych z domów dziecka. Adaptacja zainicjowana była przez Starostwo Powiatowe, ze środków RPO i Starostwa. Przekazanie czeku na 3.000 $ odbyło się w obecności starosty Jana Nowaka.
Pomoc dla RPOT zadeklarowała również Fundacja Alicia’s World, która podjęła się  w tym roku ambitnego celu uzbierania 5.000 € na boisko i siłownię zewnętrzną dla dzieci z Regionalnej Placówki OpiekuńczoTerapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.


 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej / Zdzisław Pilarski