Gmina Mirosławiec: Nabór do projektu „Usługi społeczne w gminie Mirosławiec”

Gmina Mirosławiec zaprasza osoby niesamodzielne (tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w szczególności osoby w wieku poprodukcyjnym i osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami gminy do udziału w projekcie „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”, w ramach którego można uzyskać bezpłatne wsparcie w postaci:

  1. usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 15 osób;
  2. specjalistycznych usług pielęgniarskich, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób,
  3. usług rehabilitacyjnych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób,
  4. usług psychologicznych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób.

Wsparcie będą mogli uzyskać również opiekunowie faktyczni osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w postaci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dyżuru pracowników socjalnych oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną.
Aby wziąć udział w projekcie wystarczy mieszkać na terenie gminy Mirosławiec i być osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności do udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.  O fakcie zakwalifikowania do wsparcia decydować będzie wynik wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Priorytetowo traktowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (1 051,50 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 792 zł netto na osobę w rodzinie), osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także osoby korzystające z programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u pracowników socjalnych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu ul. Polna 23, pokój 107, w godzinach pracy Ośrodka, e-mail: mgops_miroslawiec@neo.pl. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
(67) 259-58-53,
(67) 260-08-92,
(67) 260-08-93


 

Źródło: Gmina Mirosławiec