Gmina Lubin: Ruszył nabór do mieszkania chronionego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników do mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna przystań” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Projekt skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców powiatu lubińskiego, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osób, które wymagają szerokiego wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
W mieszkaniu chronionym wspieranym zamieszkują łącznie 3 osoby z niepełnosprawnością.
Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na czas określony.
Celem głównym projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych poprzez:
– zapewnienie usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu, w tym usług asystenckich
– zapewnienie usług wspierających aktywność osób w mieszkaniu, w tym treningów samodzielności
– zapewnienie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego
– integrację osób ze społecznością lokalną
– pomoc w znalezieniu zatrudnienia i polepszenia warunków mieszkaniowych
Udział w projekcie jest bezpłatny
Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są pod numerem telefonu: (76) 847-96-91 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.


 

Źródło: PCPR Lubin