Fundusze z tzw. Daniny Solidarnościowej będą przeznaczane tylko na rzecz osób z niepełnosprawnościami

18 grudnia 2019 r. zakończył się drugi dzień 2. posiedzenia Senatu.
Senat przyjął z 4 poprawkami ustawę o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt poselski) rozszerzającą zakres zadań realizowanych przez fundusz, który zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy. Umożliwia udzielenie wsparcia z jego środków nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także emerytom i rencistom. Będą z niego finansowane m.in. tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną. Zgodnie z nowelizacją, pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent, wypłaconych w 2019 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS), są kosztami Funduszu Solidarnościowego, który przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. W wyniku nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019–28 zwiększy się z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł. Senatorowie poparli poprawki zgłoszone przez senatorów Jana Filipa Libickiego (PSL) i Marka Borowskiego (KO), z których główna przewiduje, że pieniądze ze źródeł dotychczas zasilających SFWON, czyli fundusze z daniny solidarnościowej od najbogatszych i ze składki na Fundusz Pracy, będą mogły być przeznaczane jedynie na rzecz osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: Senat RP