Łódź: Minął tydzień rewolucji śmieciowej. A co z osobami niewidomymi?

Od 1 grudnia segregowanie odpadów jest obowiązkowe, a stawka za odbiór od osoby wynosi 24 zł. Po tygodniu od wejścia w życie „śmieciowej rewolucji” łodzianie nadal mają wiele pytań i wątpliwości. Najczęściej dotyczą one odpowiedzialności zbiorowej za źle posegregowane odpady i potencjalnych kar, ale też pojemników i tego kto ma je ustawić i oznakować?
– Segregowanie śmieci jest obowiązkowe dla wszystkich, dotyczy nie tylko Łodzi, ale wszystkich samorządów w kraju, różny jest tylko termin wdrażania nowych przepisów. Za pojemniki odpowiada właściciel nieruchomości, nie miasto, a więc mieszkańcy wielorodzinnych budynków powinni interweniować  u swoich administratorów. To oni mają ustawić i oznakować odpowiednio pojemniki na odpady.
Trwają rozmowy ze środowiskiem osób niewidomych i niedowidzących, chodzi o wprowadzenie rozwiązań które ułatwią łodzianom z tymi niepełnosprawnościami segregowanie śmieci. Na razie brane są pod uwagę różne warianty, ale o wyborze metody zdecydują sami zainteresowani.


 

Źródło: UM Łódź