Kraków: Dziś ulicami miasta przejedzie Tramwaj Praw Człowieka

Dziś, 10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji, w godz. 16.00–18.00, ulicami Krakowa przejedzie Tramwaj Praw Człowieka. Trasa przejazdu prowadzić będzie od Salwatora do Wzgórz Krzesławickich, z przejazdem przez pl. Wszystkich Świętych.
Przejazd specjalnym tramwajem zorganizowano z inicjatywy Rady ds. Równego Traktowania. Będzie to mobilny punkt rozmowy o równości, wolności, solidarności i otwartości oraz o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji w mieście. Akcja ma zachęcić mieszkańców Krakowa do zapoznania się z miejskimi projektami i inicjatywami na rzecz otwartego społeczeństwa.
W tramwaju dla podróżujących przygotowany będzie specjalny punkt poradnictwa antydyskryminacyjnego, prawnego i psychologicznego. Dodatkowo odbędzie się maraton pisania listów Amnesty International oraz możliwość rozmowy z osobami postrzeganymi stereotypowo, często wykluczonymi.
Tramwaj będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych, wydarzenie będzie tłumaczone także na język migowy.


 

Źródło: UM Kraków