Główny Urząd Statystyczny: W roku 2018 prawie 345 tysięcy osób niepełnosprawnych pracowało w małych iśrednich przedsiębiorstwach

W końcu 2018 r. większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym (78,1%). Ponad połowa osób niepełnosprawnych pracowała w sekcji Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (114,3 tys.) lub w sekcji Przetwórstwo przemysłowe (84,7 tys.).
W dniu 31 grudnia 2018 r. w podmiotach zatrudniających 10 osób i więcej pracowało 344,9 tys. osób niepełnosprawnych, głównie w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej (33,1%), w tym w działalności detektywistycznej i ochroniarskiej (20,2%) oraz działalności usługowej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (9,5%). Co czwarta osoba niepełnosprawna pracowała w przetwórstwie przemysłowym (24,6%). W opiece zdrowotnej pracowało 8,0% osób niepełnosprawnych.


 

Źródło: GUS