Częstochowa: Nowe wytyczne dotyczące projektowania przestrzeni publicznej z myślą o niepełnosprawnych

Nowe, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami wytyczne do projektowania przestrzeni publicznej są już prawem lokalnym. Wykonawcy nowych miejskich inwestycji będą zobowiązani przestrzegać norm, które zapobiegną tworzeniu barier architektonicznych. Tego rodzaju ujednolicone standardy w polskich miastach są ciągle nowością.
Dzięki nowym wytycznym projektowym wspólna, publiczna przestrzeń Częstochowy będzie dopasowywała się do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami w sposób przemyślany, metodyczny i systemowy. Zobowiązani do przestrzegania wytycznych będą wszyscy projektanci i realizatorzy inwestycji związanych z miejską przestrzenią.
Z inicjatywy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnościami, Tomasza Tyla, Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotował stosowny materiał, opierając się m.in. na opracowaniach warszawskiej Fundacji Integracja oraz Polskiego Związku Niewidomych. Został on publicznie przedstawiony w czerwcu br. i od tego czasu do początku września instytucje i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami
miały czas na zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków. 11 września, w Urzędzie Miasta – w obecności przedstawicieli mediów – zarządzenie wprowadzające w życie nowe wytyczne podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.
Wprowadzenie wytycznych będzie miało konsekwencje dla działań różnych jednostek organizacyjnych samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem MZDiT i MPK. To te podmioty organizują przetargi na większość inwestycji w zakresie infrastruktury dla pieszych, kierowców, czy pasażerek i pasażerów miejskiej komunikacji. A to w tych obszarach osoby z niepełnosprawnościami napotykają ciągle na sporo utrudnień. Chodzi nie tylko o osoby na wózkach inwalidzkich czy poruszające się o kulach, ale też niewidome i słabowidzące, niedosłyszące czy starsze. Łatwiejsza w użytkowaniu przestrzeń miejska ułatwi też codzienne funkcjonowanie np. kobietom w ciąży, osobom bardzo niskim czy bardzo wysokim, z nadwagą czy urazami kończyn. Z wolnej od barier infrastruktury skorzystają także ci, którzy muszą np. przetransportować duży bagaż.


 

Źródło: UM Częstochowa