Słupsk: Zgłoś swoje uwagi dotyczące barier w przestrzeni publicznej

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE we współpracy z Urzędem Miasta zaprasza mieszkańców do zgłaszania problemów z dostępnością na obszarze rewitalizacji (Podgrodzie, Śródmieście lub Stare Miasto) w ramach projektu „Miasto bez barier”.
Już dziś mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją mogą zgłaszać problemy w przestrzeni, które utrudniają codzienne życie. W ramach projektu wykonywane będą działania, które zniwelują drobne bariery architektoniczne (m.in. obniżenie krawężnika, montaż barierki/poręczy itp.) w miejscach wskazanych przez mieszkańców. Niwelacja barier ma za zadanie umożliwić swobodne poruszanie się w przestrzeni publicznej.
Regulamin, pełny wykaz ulic wraz z wnioskami dostępny na stronie www.inspiruj.org
Zadanie jest częścią programu: Instrument elastyczności realizowanego przez Miasto Słupsk w ramach projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Słupska.


 

Źródło: UM Słupsk