Pierwsze w Polsce centrum projektowania uniwersalnego powstaje na Politechnice Opolskiej

Na Politechnice Opolskiej powstaje pierwsze w kraju centrum upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku. Projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzyskał wsparcie NCBiR.
Na projekt, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy o potrzebach osób wykluczonych społecznie już na etapie projektowania różnego rodzaju przedmiotów, opolska uczelnia otrzymała grant w wysokości 2,5 mln złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
„Projektowanie uniwersalne polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Produkty, w naszym przypadku mówimy o przedmiotach codziennego użytku, designie, powinny zostać utworzone w taki sposób, aby mogli z nich korzystać wszyscy, niezależnie od tego czy są sprawni czy nie” – wyjaśnia prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.
Jak podkreślają naukowcy z opolskiej uczelni, problem odpowiedniego zaprojektowania przedmiotów codziennego użytku dotyczy coraz większej grupy osób, do których można zaliczyć zarówno inwalidów, jak i seniorów, którzy z wiekiem mają coraz większe problemy z obsługą otaczających nas urządzeń.
„Zwróćmy uwagę na przykład na wtyczkę od czajnika elektrycznego czy jakiegokolwiek urządzenia, z którego korzystamy w kuchni. Osoby sprawne po prostu taką wtyczkę wyciągną z kontaktu. Problem z tym będzie miała osoba, która nie ma kciuka. Wystarczy inny projekt wtyczki, żeby to zmienić. Podobnych przedmiotów w naszym otoczeniu jest bardzo dużo” – powiedział naukowiec.
Profesor Krystian Czernek – koordynator projektu, który opolska uczelnia jako wiodąca będzie prowadziła wspólnie z Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, podkreśla zmianę w podejściu ze strony naukowców do problemu ułatwiania życia osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
„Dotychczas większość działań nastawiona była na usuwanie wszelkich możliwych barier ograniczających dostęp lub możliwość użytkowania przez osoby z różnego rodzaju ograniczeniami. Ideą projektowania uniwersalnego w tym obszarze jest tworzenie nowych przedmiotów w taki sposób, aby tych ograniczeń nie było. W ramach projektu będziemy przeprowadzać cykl szkoleń dla podmiotów z otoczenia gospodarczego, pracowników uczelni oraz studentów” – zapowiada prof. Czernek.
Inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowana jest w ramach rządowego Programu Dostępność Plus, który dotyczy zapewnienia swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Konkurs ma charakter pilotażowy. W jego efekcie ma powstać pięć centrów wiedzy o dostępności. Jak informuje NCBiR, oprócz centrum na Politechnice Opolskiej, na czterech innych uczelniach w kraju powstaną centra wiedzy o dostępności dotyczące architektury, urbanistyki i budownictwa (Politechnika Krakowska); cyfryzacji i komunikacji (Uniwersytet Szczeciński); transportu i mobilności (Wojskowa Akademia Techniczna) oraz zdrowia (w tym przypadku nie wybrano jeszcze szkoły wyższej).


 

Źródło: Naukawpolsce.pap.pl / Marek Szczepanik