Mysłowice: Osoba  z niepełnosprawnością wzroku i/lub słuchu bezpieczna w przestrzeni publicznej

Źródło: www.myslowice.pl


 

Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych Marta Ostrowska wspólnie z Krzysztofem Wostalem i Agnieszką Majnusz zorganizowali pierwsze spotkanie, którego  tematyką było bezpieczeństwo  poruszania się osób z uszkodzonym wzrokiem i/lub słuchem w przestrzeni publicznej, pomoc tym osobą w życiu codziennym  oraz możliwość wsparcia najbliższego otoczenia w zakresie aktywności fizycznej.
Spotkanie odbyło się w Senior Vigor w Mysłowicach. Podczas warsztatów prezentowane były m.in. umiejętności komunikowania się z użyciem pętli indukcyjnej i systemu FM, sposoby korzystania z aplikacji na smartfonach, metody korzystania z już istniejących udogodnień w przestrzeni publicznej. Prelekcja głucho-niewidomego Krzysztofa Wostala spotkała się z dużym zainteresowaniem.