Konferencja Pełno(s)prawny Student

Termin i miejsce wydarzenia:
14.11.2019 (czwartek), godz. 09:00
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, BUDYNEK A-V
ul. Prądnicka 80
31-202 Krakow
Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Zaprasza Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego


 

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. W tym roku rozmawiać będziemy między innymi o: zagadnieniach związanych z konkursem nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, dotyczących realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie wyższym oraz planowanym konkursem „Projektowanie uniwersalne”. Podejmiemy też temat związany z wykorzystaniem przez uczelnie wyższe dotacji podmiotowej, przeznaczonej na zadania, związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej. Uczestnicy konferencji zapoznają się też z innowacyjnym projektem dotyczącym echolokacji.
Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych i organizacji pozarządowych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z wyżej wymienionymi projektami.
Zapowiada się więc dużo ciekawych dyskusji. Poniżej przedstawiamy program.

Program XIII Konferencji Pełno(s)prawny Student:

09:00 – 09:30 – rejestracja uczestników,
09:30 – 10:00 – otwarcie Konferencji,
10.00 – 11.30 – Fundusz wsparcia osób z niepełnosprawnościami – wdrażanie zmian (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
11:30-12:00 – przerwa kawowa,
12:00 – 13:30 – Uczelnia dostępna – konkurs w ramach Osi III PO WER – podsumowanie naboru (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przedstawiciele uczelni i organizacji pozarządowych),
13:30 – 14:15 – obiad,
14:15 – 15:20 – Projektowanie uniwersalne – konkurs w ramach Osi III PO WER – założenia, warunki oraz standardy kosztów ustalone dla konkursu (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju),
15:20 – 15:40 – Osoby z niepełnosprawnością wzroku – kluczowe aspekty funkcjonowania w środowisku (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie),
15.40 – 16:45 – Echolokacja jako niedoceniana umiejętność w poruszaniu się osób niewidomych i słabowidzących (Kommunikationscentret, Region Hovedstaden; The Institute for Blind and Partially Sighted, IBOS, Denmark),
16:45 – 17:00 – podsumowanie konferencji.