Trzebnica: Pielgrzymka Osób Niewidomych

W dniach od 13 do 14 września Trzebnica gościła Ogólnopolską Pielgrzymkę Osób Niewidomych i Słabowidzących, która w tym roku odbyła się pod hasłem: „Czas to miłość”. Słowa przywitania do przybyłych gości wygłosił gospodarz miasta burmistrz Marek Długozima, Metropolita Wrocławski ks. abp Józef Kupny, a także ks. Piotr Filas SDS, proboszcz parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej.
W pielgrzymce uczestniczyło około tysiąca osób, które wraz ze swoimi opiekunami przez dwa dni modliły się przy grobie św. Jadwigi Śląskiej. W ramach programu grupy m.in. zwiedziły bazylikę, wzięły udział w konferencji wygłoszonej przez ks. Piotra Filasa SDS o życiu i działalności św. Jadwigi Śląskiej, a także wysłuchały koncertu zespołu Brzykowianie, który wystąpił z repertuarem patriotyczno-religijnym.
Burmistrz Marek Długozima witając pielgrzymów przypomniał, że Trzebnica jako miejsce kultu Świętej Jadwigi przyciąga rzesze pielgrzymów, bo trzebniczanie otwierają dla nich swoje domy i swoje serca. Trzebnica znana jest ze swojej gościnności i z bogatych tradycji pielgrzymkowych. Pielgrzymi , którzy przybywają do grobu św. Jadwigi, doświadczają miłości bliźniego i miłości, która spływa na nich za sprawą Bożej Opatrzności. I że nieważne jest, iż – jak twierdzą niektórzy, świat osób niewidomych jest pozbawiony kolorów. Tak jak w przepięknej opowieści pt. „Mały Książe”: „Dobrze widzi się tylko sercem Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Wrażliwość, umiejętność dostrzegania w świecie spraw i rzeczy, których inni nie zauważają, jest darem dla całego społeczeństwa od osób słabowidzących oraz niewidomych. Serdecznie pogratulował także opiekunom osób niedowidzącym, ich towarzyszom, przewodnikom, przyjaciołom, za niezwykłą obecność przy boku podopiecznych. Z kolei prezes Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Starogardzie Gdańskim – Joanna Grabowska już po zakończonej pielgrzymce podziękowała w imieniu podopiecznych za możliwość uczestniczenia Ogólnopolskiej Pielgrzymce Niewidomych w Trzebnicy, zwracając uwagę nie tylko na miłą atmosferę, życzliwość i gościnność, ale także ciekawe zagospodarowanie i zadbanie terenu.


 

Źródło: samorzad.pap.pl