Trzebnica: Wystawa „My i ONI: Iloraz serca”

Badania socjologiczne wskazują, że z każdym rokiem w wolontariat angażuje się coraz więcej osób. Fundacja L’Arche istnieje w Polsce od 1981 roku. Obecnie składa się z 4 wspólnot (w Warszawie, Poznaniu, Śledziejowicach i Wrocławiu).
Wrocławska wspólnota Fundacji L’Arche od 2003 roku prowadzi dwa domy o charakterze rodzinnym oraz wspólnotę sąsiedzką mieszkań chronionych. Ponadto we wrocławskich szkołach i przedszkolach Fundacja prowadzi zajęcia oraz warsztaty edukacyjne, dzięki którym pomaga dzieciom i młodzieży zrozumieć osoby z niepełnosprawnością.
Wrocławska filia podjęła się w bieżącym roku realizacji projektu pn. „ABC Dobroci – kampania społeczna promująca wolontariat na rzecz osób z niepełnosprawnością”. Efektem projektu jest m.in. wystawa pt. „My i ONI: Iloraz serca”, złożona ze zdjęć zrobionych na potrzeby kampanii. Powyższy projekt, dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, realizowany jest przez Fundację L’Arche od maja do grudnia 2019 r.
Bohaterami zdjęć są niepełnosprawni mieszkańcy i przyjaciele wrocławskiej wspólnoty oraz towarzyszący im wolontariusze, wspólnie spędzający czas. Ideą nadrzędną projektu było promowanie wolontariatu, ale także uwrażliwienie młodych ludzi na obecność i potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną. „ONI” tj. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, jak podkreślają członkowie Fundacji, wołają o dostrzeżenie ich wartości, akceptację różnic, a w efekcie przyjaźń. „Iloraz serca”, zawarty w tytule wystawy, to wynik dzielenia się sobą z tymi, którzy nas potrzebują. Urzekające prostotą i radosnym przekazem zdjęcia, możemy obejrzeć bezpośrednio przy siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzebnicy.
Ostatnim elementem kampanii są wizyty wolontariuszy w dolnośląskich szkołach, w trakcie których dzielą się doświadczeniem wspólnego życia z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Ponadto, poprzez własny przykład, pragną zachęcić innych do pójścia w ich ślady.
Osoby pragnące uzyskać więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Fundacji https://www.larche.org.pl/o-nas/fundacja/.


 

Źródło: samorzad.pap.pl