Poznań: W pierwszy weekend marca odbędzie się międzynarodowa konferencja „INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ. DOSTĘPNOŚĆ JAKO PRZESTRZEŃ WSPÓŁPRACY INTERDYSCYPLINARNEJ I INTERPROFESJONALNEJ”

Pracownia Terapii Zajęciowej Katedry Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z partnerami z dwóch uczelni – Katedrą Meblarstwa Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz School of Form Uniwersytetu SWPS – zaprasza do udziału w 3. Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacje w terapii zajęciowej”. Tegoroczną osią tematyczną konferencji będzie „Dostępność jako przestrzeń współpracy interdyscyplinarnej i interprofesjonalnej”.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu BaltSe@nioR 2.0 współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region.
Partnerami naukowymi i edukacyjnymi konferencji są European Network of Occupational Therapy Higher Education (ENOTHE), Polskie Towarzystwo Gerontologiczne (PTG) – Oddział Poznański, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP) – Sekcja Arteterapii.

Problematyka konferencji:

  1. • Złożoność dostępności jako zjawiska społecznego
  2. • Prawne i organizacyjne instrumenty dostępności
  3. • Projektowanie uniwersalne w zwiększaniu dostępności
  4. • Drewno w przestrzeni publicznej
  5. • Meble zwiększające dostępność przestrzeni publicznej
  6. • Przykłady dobrych praktyk promujących dostępność
  7. • Akademickie przygotowanie terapeuty zajęciowego do zwiększania dostępności
  8. • Rola terapeuty zajęciowego w promowaniu i zwiększaniu dostępności
  9. • Współpraca interdyscyplinarna i interprofesjonalna wobec dostępności

Konferencja odbędzie się w dniach 3-4 marca w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Rokietnicka 8


 

Źródło: mat. pras.