„Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”: Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet

Dziś oficjalnie ruszamy z obiecanym cyklem „Wyborczy rentgen z Fundacją Mir”, w ramach którego sprawdzimy wyborcze obietnice największych komitetów wyborczych. Na początek jednak udzielimy kilku istotnych wskazówek na temat głosowania przez wyborców z niepełnosprawnościami.
Masz orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności? Nie możesz głosować w lokalu wyborczym? Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego. Dzięki temu zagłosujesz z domu lub z innego miejsca, w którym przebywasz – pakiet wyborczy otrzymasz pocztą. Sprawdź, jak to zrobić.
Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość.

Kto może skorzystać z usługi?

Każdy, kto spełnia wszystkie poniższe warunki:

 1. • ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w tym:
 1. • ma orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji,
 2. • jest zaliczony do I lub II grupy inwalidów,
 1. • mieszka w Polsce,
 2. • może głosować, czyli:
 1. • ma co najmniej 18 lat,
 2. • ma prawa wyborcze.

Prawa wyborcze to prawa, dzięki którym możesz:

 1. • głosować w wyborach (prawo czynne),
 2. • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).

Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo– masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:

 1. • sąd pozbawił praw wyborczych,
 2. • są ubezwłasnowolnione.

Co musisz przygotować?

  1. • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
    • skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Co należy zrobić?

   1. Kliknij przycisk Zgłoś zamiar głosowania korespondencyjnego.
   2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
   3. Sprawdź lub wpisz swoje dane.
   4. Dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
   5. Jeśli w pakiecie wyborczym chcesz otrzymać nakładkę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a – zaznacz odpowiednie pole.
   6. Podaj adres, na jaki chcesz otrzymać pakiet wyborczy.
   7. Zaznacz oświadczenie, w jakim jesteś rejestrze wyborczym – wystarczy, że podasz miejscowość. Wniosek automatycznie zaadresuje się do właściwego komisarza wyborczego oraz do właściwego urzędnika wyborczego.
   8. Sprawdź zgłoszenie i podpisz je elektronicznie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
   9. Czekaj na pakiet wyborczy.

Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.
Jak ustawisz powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP:

   1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
   2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
   3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje.
   4. Wybierz Ustawienia.
   5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
   6. Zapisz zmiany.

Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.
Urząd NIE rozpatrzy twojego zgłoszenia, jeśli:

   1. • nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu 1 dnia od otrzymania wezwania z urzędu,
   2. • masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania.

Kiedy zgłosić zamiar głosowania?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 15 dni przed wyborami.

Co znajdziesz w pakiecie wyborczym?

   1. • kartę (lub karty) do głosowania opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej,
   2. • kopertę na karty do głosowania,
   3. • instrukcję, jak zagłosować,
   4. • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
   5. • kopertę zwrotną,
   6. • ewentualnie nakładkę (lub nakładki) na kartę (lub karty) do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a, jeśli zamówisz je w zgłoszeniu.

Jak głosować?

Kieruj się instrukcją, którą otrzymasz w pakiecie wyborczym.
Zamkniętą kopertę zwrotną dostarcz do obwodowej komisji wyborczej właściwej dla gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców.
Masz 4 możliwości:

  1. Oddaj listonoszowi w dniu doręczenia – zagłosuj od razu i oddaj kopertę.
  2. Poproś listonosza, żeby odebrał od ciebie kopertę innego dnia – zgłoś mu taką potrzebę od razu przy doręczeniu.
  3. Dostarcz na pocztę:
   • do dowolnej placówki – zrób to najpóźniej w trzecim dniu roboczym przed wyborami,
   • do placówki znajdującej się na terenie gminy, która wpisała cię do rejestru wyborców – zrób to najpóźniej w drugim dniu roboczym przed wyborami.
  4. Zanieś osobiście w godzinach głosowania. Adres znajdziesz w obwieszczeniu komisji – gminy publikują obwieszczenia na 30 dni przed wyborami w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).