PFRON: Trwają konsultacje dotyczące standardu wolontariatu w szkołach dla psów przewodników

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w konsultacjach czwartego – ostatniego standardu opracowanego w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania” współfinansowanego ze środków PO WER w ramach Działania 4.1.
Standard Wolontariat w szkole psów przewodników opisuje m.in. rolę i znaczenie wolontariuszy w szkole psów przewodników, zasady ich rekrutacji i szkolenia. Opisane zostały również zasady promocji wolontariatu.
Uwagi i propozycje zmian do standardu należy zamieścić w Formularzu zgłaszania uwag – standard 4” – i przesłać na adres: projekty_ue@pfron.org.pl, z dopiskiem „Konsultacje – Psy Przewodniki”  do dnia 29 sierpnia 2019 roku do godz. 16:00.