Łomża: Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać pomoc

Źródło: inf. pras.


 

Jeszcze w tym miesiącu Miasto Łomża zamierza złożyć do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek o dofinansowanie budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Specjalistyczna placówka, która powstałaby w ramach rządowego programu, miałaby służyć osobom z niepełnosprawnością. We wtorek 20 sierpnia prezydent Mariusz Chrzanowski i poseł Bernadeta Krynicka rozmawiali w tej sprawie z dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jackiem Welterem.
– W Łomży już realizujemy pomoc osobom z niepełnosprawnością na szeroką skalę. To byłby kolejny krok, który ułatwiłby im życie – podkreśla prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Rzeczywiście pod tym względem nie ma co narzekać. W mieście z powodzeniem funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej, są Kluby Integracji Społecznej, w działalność mocno angażują się ponadto stowarzyszenia m.in. w zakresie zatrudnienia wspomaganego. – Realizowana jest też ustawa „Za życiem” – dodaje poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka, która wspiera miasto w działaniach prospołecznych. Parlamentarzystka nie ma wątpliwości, że osoby z niepełnosprawnością to grupa społeczna, która wymaga szczególnej uwagi.
Program „Centra opiekuńczo-mieszkalne” nadzoruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Placówki będą tworzone w ramach działań finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. – Chcemy je dedykować osobom, które ze względu na autyzm, sprzężone niepełnosprawności, czy też inne zaburzenia, wymagają  specjalistycznej opieki. Wspólny pobyt uczestników powinien w sposób pozytywny wpływać na procesy uspołeczniania i nawiązywania relacji interpersonalnych – mówi dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Jacek Welter. Uczestnictwo w programie pozwoli do korzystania z opieki wytchnieniowej.
Programem zostaną objęte osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które skorzystają z możliwości pobytu dziennego, jak i zamieszkiwania całodobowego z zapewnieniem wyżywienia. Do tego mogą być realizowane również inne formy wsparcia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne. To wszystko ma na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnością opieki oraz pomocy adekwatnej do ich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Nad bezpieczeństwem uczestników ma czuwać wykwalifikowana kadra. Maksymalna w placówce może przebywać 20 osób.
Program będzie realizowany w dwóch modułach. Pierwszy dotyczy utworzenia samego Centrum. W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na budowie nowego budynku na terenie stanowiącym własność samorządu, a następnie jego wyposażeniu. Dofinansowanie można otrzymać również na zakup budynku lub zmianę przeznaczenia całości lub tylko części istniejącego budynku, do którego samorząd posiada tytuł prawny. W drugim module samorządy będą mogły uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie centrum.