500 plus dla niepełnosprawnych – poprawki dotyczące świadczenia ostatecznie przegłosowane

Źródło: Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny


 

W dniu wczorajszym Senat RP obradował nad ostatecznym kształtem uchwały dotyczącej świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie obradowała również Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, która zaproponowała łącznie 26 poprawek do ustawy. Senat ostatecznie przyjął 10 z nich.
W dniu dzisiejszym, ok. godz. 18:45, z blisko pięciogodzinnym poślizgiem zebrała się Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w celu przyjęcia lub odrzucenia poprawek Senatu. Po trwającym blisko 20 minut zamieszaniu, bo tak to należy nazwać, poprawki Senatu zostały ostatecznie przegłosowane. Za poprawkami opowiedziało się 20 posłów, 9 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Poprawka do ustawy ws. 500 plus dla niepełnosprawnych, którą przegłosowała dziś sejmowa komisja, przewiduje, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało „w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie”, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 zł.
Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł, nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego (zgodnie z obecnym brzmieniem ustawy świadczenie w wysokości 500 zł przysługiwałoby osobom, które otrzymują świadczenia, np. rentę, w kwocie nieprzekraczającej 1100 zł brutto).
Według szacunków, w efekcie wprowadzonych zmian, świadczeniem uzupełniającym ostatecznie zostanie objętych 800 tysięcy osób niepełnosprawnych, a nie 500 tysięcy, jak przewidywała pierwotna wersja ustawy.