Poznań: Niezależność na telefon – kolejna edycja programu

Źródło: FAIB


 

W 2018 roku została zainicjowana pierwsza edycja programu „Niezależność na telefon”. Ze względu na duże zainteresowanie projektem, podjęto decyzję o jego kontynuowaniu. Pod koniec lipca rozpoczęła się 3. edycja programu. Usługi asystenckie dla mieszkańców Poznania realizowane są przez Fundację Akceleracji i Inkubacji Biznesu w partnerstwie z Fundacją Sowelo na zlecenie Urzędu Miasta Poznania.

Niezależność na telefon – kolejna edycja programu

Głównym zadaniem programu jest zapewnienie dorosłym osobom niepełnosprawnym bezpłatnych usług asystenta, który wspomoże je w wykonywaniu codziennych obowiązków. Usługi asystenckie realizowane są do końca 2019 roku. Według statystyk prowadzonych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, w poprzedniej edycji programu skorzystało z nich 215 osób.
Z usług asystenta mogą skorzystać osoby, które:

  1. mieszkają w Poznaniu,
  2. mają ukończone co najmniej 18 lat,
  3. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  4. nie są całkowicie ubezwłasnowolnione (np. mogą samoistnie głosować), mogą powiedzieć lub przekazać asystentowi w czym ma pomóc (werbalnie, za pośrednictwem języka migowego lub w inny sposób)
  5. oraz takie, które co najmniej od roku rozliczają swój PIT w Poznaniu.

W ramach realizacji programu „Niezależność na telefon 3”, asystent może pomóc w wykonaniu takich czynności/usług jak m.in.

  1. transport środkami komunikacji publicznej,
  2. towarzyszenie podczas robienia zakupów i korzystania z punktów usługowych,
  3. pomoc przy utrzymaniu w czystości sprzętu niezbędnego do codziennego funkcjonowania i wiele innych.

Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych, ani specjalistycznych usług medycznych. Osoby niepełnosprawne na ich pomoc mogą liczyć każdego dnia tygodnia w godzinach od 8.00 do 22.00. Najkrótszy czas przewidziany na pomoc w realizacji zaplanowanej czynności wynosi pełną godzinę zegarową. Tereny objęte świadczonymi usługami to Miasto Poznań oraz gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn Wielkopolski, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Duszniki, Kaźmierz.
Bezpłatne wsparcie asystenta można zamówić dzwoniąc pod numer telefonu: 61 646 33 44 (następnie należy wybrać „0”) lub 786 819 079. Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem biura Poznań Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-20.00. Zgłoszenia od osób z ograniczonymi możliwościami komunikacji werbalnej, w tym osób z dysfunkcją słuchu przyjmowane są również za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej pod numer 783 944 112 lub na adres poczty elektronicznej pk@um.poznan.pl (temat maila: asystent).
W celu zgłoszenia usługi należy podać następujące informacje: imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej, która zamierza skorzystać z usług asystenta; adres miejsca zamieszkania klienta lub innego miejsca, w którym asystent ma rozpocząć realizację usług; preferowany termin realizacji usług; przybliżony zakres czynności, które asystent miałby wykonać w danym terminie oraz orientacyjny czas ich wykonania; informację o preferowanym sposobie kontaktu ze strony koordynatora usług asystenckich, wraz z numerem telefonu/adresem e-mail.
Pełen regulamin oraz spis usług realizowanych przez asystentów znajdują się na stronie FAIB:
http://faib.pl/projekty/projekty-realizowane/2-uncategorised/30-niezaleznosc-na-telefon-3