Radom: Rusza VI edycja Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Rusza VI edycja Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie szczególne, skierowane na promocję talentów i umiejętności osób z niepełnosprawnością. Służy popularyzacji działalności podmiotów, które od lat włączają osoby z niepełnosprawnością w życie lokalnych społeczności.
W tym roku Festiwal odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.
Festiwal adresowany jest do wszystkich grup wiekowych i obejmuje różne kategorie twórczości artystycznej, w tym między innymi taniec, śpiew, teatr, małe formy artystyczne.
Uczestnikami Festiwalu są podopieczni organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz mieszkańców miasta Radomia. Uczestnicy zgłaszani są jako soliści, duety lub zespoły z uwzględnieniem prezentacji w takich kategoriach jak taniec śpiew, małe formy teatralne, kabaret, skecz.
W ramach festiwalu przewidziane zostały dwie kategorie wiekowe: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz osoby, które najpóźniej w dniu dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 rok życia.
Występy artystyczne uczestników oceniać będzie Jury konkursowe, w którego skład wchodzą przedstawiciele radomskich instytucji kultury i lokalnych mediów. Obradom Jury przewodniczył będzie Prezydent Miasta Radomia.
Już dziś zapraszamy do udziału w Festiwalu wszystkie podmioty działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2019 roku.
Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są w Regulaminie zamieszczonym poniżej oraz bezpośrednio w Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu, ul. Struga 1, tel. 48 36 20 491, e-mail: cop@umradom.pl

Pliki do pobrania

  1. •  Regulamin (216.55 KB)
  2. •  Formularz zgłoszeniowy  (22.08 KB)
  3. •  Oświadczenie uczestnika  (29.11 KB)
  4. •  Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego (29.87 KB)
      1. •  Klauzula informacyjna  (36.92 KB)