Na czym polega działalność gospodarcza osoby niepełnosprawnej

Każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień niepełnosprawności (w tym związany nawet z orzeczeniem o znacznym stopniu niesprawności) zachowuje zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna niezależnie od swojego inwalidztwa czy kalectwa ma prawo prowadzić własną działalność gospodarczą lub podjąć pracę zarówno na otwartym rynku pracy, jak i w warunkach zakładu pracy chronionej.

Wsparcie finansowe

W przypadku zakładania własnej działalności osoba niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Są to jednorazowo przyznawane środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeśli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
Jako osoba niepełnosprawna możesz rozpocząć działalność na ogólnie obowiązujących zasadach. Możesz więc wykonywać ją w formie:

  1. • zarobkowej działalności nierejestrowej
  2. • zarejestrowanej działalności gospodarczej w dowolnej formie

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

  1. • jednoosobowa działalność gospodarcza
  2. • spółka cywilna
  3. • jedna ze spółek prawa handlowego: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna

Pamiętaj! Możesz prowadzić działalność w formie spółki partnerskiej, jeśli ty i twoi partnerzy wykonujecie jeden z następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy lub tłumacz przysięgły.