„Weź głęboki oddech” – sprawdź stan swoich płuc

Ze względu na pogarszającą się z roku na rok jakością powietrza, postanowiliśmy opublikować poniższe zaproszenie. Fundacja Neuca Dla Zdrowia, która w ubiegłym roku zorganizowała bezpłatne badania wzroku na terenie całego kraju, teraz zachęca do udziału w bezpłatnych badaniach spirometrycznych.


Jedną z obserwowanych konsekwencji pogarszającej się kondycji układu oddechowego jest występowanie POChP, czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że do 2030 roku stanie się ona trzecią przyczyną zgonów na świecie. Rocznie z tego powodu umiera 20 000 osób, a prawie połowa, u których nastąpiło rozpoznanie umiera w ciągu kolejnych 10 lat. WHO przekonuje do prowadzenia działań profilaktycznych, które pozwolą na wczesne wychwycenie pierwszych oznak choroby.
Badania naukowe wskazują, że palenie tytoniu, nie jest jedyną przyczyna powstawania POCHP. U podstawy rozwoju przewlekłego stanu zapalnego w płucach stoją także czynniki środowiskowe, czyli najprościej mówiąc fatalna jakość powietrza, którym oddychamy. Duże stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu powoduje rozwój stanu zapalnego w płucach i powstanie takich objawów jak kaszel, świsty podczas oddychania lub duszności komentuje dr med. Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergię i POCHP.
Ostatni raport NIK (2018) O ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami wskazał, że Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza, a maksymalne średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych były niemal dwukrotnie wyższe niż dopuszczalne. Takie wskaźniki oddziałują nie tylko na układ oddechowy, ale również na m.in. na problemy z pamięcią i koncentracją, stany depresyjne czy zmiany budowy mózgu.
Kończący się w okres grzewczy, warto podsumować badaniem sprawności układu oddechowego w postaci spirometrii. Co roku, mobilne gabinety Fundacji NEUCA dla Zdrowia przeprowadzają szereg bezpłatnych akcji profilaktycznych. Obserwujemy duże zainteresowanie wśród Polaków, o czym świadczy podsumowanie wszystkich akcji na poziomie 22 000 tysięcy wykonanych pomiarów spirometrycznych – dodaje Agata Łabędzka z Fundacji NEUCA dla Zdrowia.
Spirobus będzie stacjonował w godzinach od 10.00 do 16.00. Wymagane są jednak wcześniejsze zapisy u partnera akcji, który znajduje się pod tym samym adresem, gdzie odbędzie się badanie.
POBIERZ HARMONOGRAM W FORMACIE .PDF
*Przeciwskazania do wykonania badania spirometrycznego dotyczą osób przed 21 rokiem życia, po zawale i udarze serca, po jakimkolwiek zabiegu inwazyjnym na sercu, po operacji oczu (pół roku od zabiegu), osób z tętniakami, odmą opłucnową lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.