Indie: Radżastan jako pierwszy stan w kraju wdraża strategię walki ze ślepotą w ramach programu „Prawo do wzroku”

Polityka kontrolowania ślepoty mająca na celu „Prawo do wzroku” została wprowadzona przez rząd Radżastanu w ramach programu „Nirogi Rajasthan”. Dzięki tej inicjatywie Radżastan stał się pierwszym stanem w kraju, który wdrożył taką politykę.
Dokument strategiczny dotyczący zapobiegania ślepocie został opublikowany w piątek (13 stycznia) przez Departament Medycyny i Zdrowia na polecenie premiera Ashoka Gehlota.

Kontrolowanie ślepoty i zmniejszanie jej rozpowszechnienia

Celem nowo wdrożonej polityki jest poprawa życia ponad trzystu tysięcy niedowidzących mieszkańców stanu. Należy zauważyć, że wskaźnik rozpowszechnienia ślepoty w kraju wyniósł 1,1 procent w 2020 r. Jednak dzięki nowej stanowej polityce kontroli ślepoty zostaną podjęte wysiłki, aby obniżyć go do znaczącego 0,3 procent.
Ponadto zgodnie z polityką rząd Radżastanu w rządowych instytutach medycznych w całym stanie prowadziłby centra keratoplastyki (ośrodki przeprowadzające operacje plastyczne rogówki) i banki oczu. Ponadto rogówka zebrana przez przedsiębiorstwa nastawione na zysk i organizacje pozarządowe, które otrzymują wsparcie finansowe od rządu, musi najpierw zostać przekazana instytucjom rządowym, a następnie prywatnym placówkom medycznym – czytamy w dokumencie strategicznym.
Współpracując z organizacjami non-profit, trustami, szpitalami i innymi organizacjami charytatywnymi działającymi w tej dziedzinie, dystrykty będą dążyć do wyeliminowania wad wzroku. W tym kontekście rząd stanowy będzie ściśle współpracował z organizacjami prywatnymi w celu przeprowadzenia szeroko zakrojonej kampanii na rzecz dawstwa oczu. Specjaliści okulistyczni, chirurdzy okulistyczni, absolwenci, asystenci okulistyczni, doradcy ds. dawstwa oczu i inni specjaliści przejdą specjalistyczne szkolenie.
Raport Business Standard stwierdza, że ​​według sekretarza Departamentu Medycyny i Zdrowia, Prithvi, polityka ta pozwoliłaby zorganizować kampanie świadomości społecznej i liczne inicjatywy rozwoju technicznego mające na celu wyeliminowanie ślepoty.


 

Źródło: Thelogicalindian.com