Częstochowa. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS – obchody główne

Termin i miejsce wydarzenia:
28.05.2019 (wtorek), godz. 09:00
• hol budynku przy Al. Niepodległości 20/22 (budynek wspólny m.in. MOPS-u – Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).
• sala konferencyjna przy Al. Niepodległości 20/22 Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce


 

Harmonogram:
1. powitanie gości i prelekcja – ZUS,
2. prelekcja przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. prelekcja przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
4. prelekcja przedstawiciela Częstochowskiego Stowarzyszenia Amazonki,
5. występ artystyczny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie prow. przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie.
9:30-11:30 – warsztaty Powiatowego Urzędu Pracy „Zaprezentuj się lepiej niż wszyscy na rozmowie kwalifikacyjnej – o sztuce autoprezentacji” dla grupy 12-15 osób (zapisy pod numerem tel. 34 368 93 16 lub e-mailowo paulina.grygielska@zus.pl)
9:00-13:00 – porady ekspertów następujących instytucji:
• Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie,
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie,
• Częstochowskiego Centrum Świadczeń,
• Narodowego Funduszu Zdrowia (stanowisko EKUZ, poradnictwo nt. wyrobów medycznych, terminów leczenia, lecznictwa uzdrowiskowego);
• Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
• Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie (stanowisko edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych),
• Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Częstochowskiego Stowarzyszenia Amazonki,
• ZUS (Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, Wydziału Obsługi Prawnej, doradców emerytalno-rentowych).
Zaproszone instytucje:
• Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
• Częstochowskie Centrum Świadczeń,
• Narodowy Fundusz Zdrowia,
• Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
• Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie,
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• Urząd Miasta Częstochowy,
• Częstochowskie Stowarzyszenie Amazonki,
• Dom Pomocy Społecznej dla Mężczyzn Niepełnosprawnych Intelektualnie prow. przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie.