Maków Mazowiecki. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 09:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3A
06-200 Maków Mazowiecki


 

Harmonogram:
10.00-15.00 – Prezentacja stoisk informacyjnych:
• ZUS – poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.,,
• MOPS w Makowie Maz.,,
• wystawa prac i rękodziełwykonanych przez osoby niepełnosprawne Środowiskowego Domu Samopomocy,
• Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Maz.,
• Fundacja o Uśmiech Dziecka.
10.00 -15.00 – warsztaty plastyczne przy wyodrębnionych stanowiskach
10.00 -10.15 – ,,Mam orzeczenie o niepełnosprawności Czy mogę podjąć pracę?”- wykład ZUS
10.15 -10.30 – Występ artystyczny w wykonaniu osób niepełnosprawnych uzdolnionych wokalnie.
10.30 -10.45 -,,Proces edukacji”-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
10.45 -11.00 – Występ artystyczny w wykonaniu osób niepełnosprawnych.
11.00 -11.15 – Wykład psychologa nt.,,Żyj zdrowo”.
11.15 -11.30 – Małe formy teatralne w wykonaniu osób niepełnosprawnych.
11.30 -11.45 – Prezentacja form pomocy przez PCPR.
11.45 -12.00 – Występ artystyczny w wykonaniu osób niepełnosprawnych.
12.00 -12.15 – Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – PUP.
12.15 -12.30 – Prezentacja działalności lokalnych instytucji zrzeszające  osoby  niepełnosprawne na temat form aktywności i  osiągnięć sportowych przez ON.
12.30 – 12.45 – Dyskusja na temat aktywności osób niepełnosprawnych.
12.45 -13.45 – Turniej tenisa, piłkarzyki, cymbergaj.
Zaproszone instytucje:
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Maz.,
• Polski Związek Niewidomych,
• Fundacja o Uśmiech dziecka,
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz.,
• MOPS w Makowie Maz.,
• Fundacja,, Kocham Maków”,
• Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Maz.