Koszalin. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
24.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Rynek Staromiejski  6/7
75-007 Koszalin


 

Harmonogram:
• przekazanie „Klucza do Miasta” przez Prezydenta Miasta Koszalin
• kolorowy przemarsz ulicami Koszalina
• pokaz mody z udziałem osób niepełnosprawnych
• warsztaty artystyczno-twórcze
• loteria fantowa
• kiermasze rękodzieła
• występy muzyczne
• strefa malucha
• stanowisko informacyjne ZUS – porady w zakresie  świadczeń  z ubezpieczenia społecznego, potwierdzanie  profilu zaufanego na  Platformie Usług Elektronicznych,
Zaproszone instytucje:
• Urząd Miejski w Koszalinie – Prezydent Miasta Koszalina, pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie
• PFRON
• Domy Pomocy Społecznej z Koszalina
• stowarzyszenia osób niepełnosprawnych z terenu Koszalina i okolic oraz warsztaty terapii zajęciowej
• szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przedszkola
• koła gospodyń