Leszno. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Inspektorat w Lesznie
al. Krasińskiego 36
64-100 Leszno


 

Harmonogram:
10.00-13.00 STOISKA INFORMACYJNE
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne)- ZUS
2. Aktywizacja zawodowa – poradnictwo i szkolenia zawodowe – Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie
3. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością- MOPS w Lesznie
4. Bezpłatne leki, wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe, szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc medyczna w stanach nagłych – NFZ Delegatura w Lesznie
STOISKA WYSTAWIENNICZE
1. Wystawa prac artystycznych wychowanków Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną im. Piotrusia Pana Koło w Lesznie
Zaproszone instytucje:
1. Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie
3. Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną im. Piotrusia Pana Koło w Lesznie
4. Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Lesznie