Słupsk. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
24.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Słupsku (sala nr 6)
Pl. Zwycięstwa 8
76-200 Słupsk


 

Harmonogram:
WYSTĄPIENIA
10:00 – 10:30 otwarcie ” Dnia Osób z Niepełnosprawnością”
10:00 – 13:00 bezpłatne pomiary cholesterolu i trójglicerydów, bezpłatne pomiary glukozy we
krwi oraz ciśnienia krwi przeprowadzone przez Samodzielny Publiczny Miejski
Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
10:30 – 11:20 przedstawienie pt. „Bajka o dwóch królestwach – Ognia i Wody” w reżyserii
Jolanty Zapartej, Zygmunta Gosia i Zofii Stodoły teatru POKOLENIA.pl wychowanków i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku
11:20 – 12:00 prelekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku dotycząca aktywizacji osób
z niepełnosprawnością
12:00 – 12:40 prelekcja ziołolecznictwo i/lub zdrowe odżywianie Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy „Flandria”
12:40 – 13:00 podziękowania i zakończenie Dnia Osób z Niepełnosprawnością
KIERMASZE I WYSTAWY
10:00 – 12:00 kiermasz wyrobów Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Związku
Niewidomych
10:00 – 13:00 wystawa prac plastycznych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego im. UNICEF w Słupsku
SPOTKANIA Z EKSPERTAMI
10:00 – 13:00 stanowiska z poradnictwem eksperckim
Zaproszone instytucje:
1. Delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
3. Fundacja Progresja
4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy Urząd Pracy
6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
7. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
8. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczego im. UNICEF
9. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”
10. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
11. Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Związku Niewidomych
12. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Słupska