Bielsko-Biała. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
23.05.2019 (czwartek), godz. 10:00
UWAGA!
Wydarzenia odbędą się w kilku lokalizacjach. Szczegóły poniżej.


 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
Harmonogram:
10.00  Otwarcie
Prelekcje:
11.00 –  „Formy pomocy skierowane dla osób niepełnosprawnych przy pomocy środków z PFRON”   przedstawiciel PFRON
11.20 –   „Mam orzeczenie o niepełnosprawności. Czy mogę podjąć pracę?”  przedstawiciel ZUS
11.45 –  „Zdrowo jesz-zdrowo żyjesz”   dr Anna  Brończyk Puzoń  – Polskie Towarzystwo Dietetyki
12.30  –  „Zdrowy styl życia, jako sposób zapobiegania chorobom serca” – dr n. med. Klaudiusz Komor – Beskidzka Izba lekarska
INDYWIDUALNE KONSULTACJE DIETETYCZNE
prowadzone przez dr Annę Brończyk-Puzoń (na podstawie dokumentacji medycznej i spisu leków)
Możliwość założenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
10.00-14.00
Wystawa prac:  Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum” w Bielsku-Białej
Środowiskowy Dom Samopomocy “Podkowa” w B-B
Wystawa  „Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych 1918-2018”.
14.00  Zakończenie
Zaproszone instytucje: NFZ, PFRON, PUP, MOPS, PZERiI, Urząd Miejski, PTD, BIL, Środowiskowy Dom Samopomocy „Centrum”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”.

Inspektorat ZUS w Cieszynie

ul. Bielska 29
43-400 Cieszyn
10.00 Otwarcie
Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Poradnictwo emerytalno-rentowe
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
• Powiatowy Urząd Pracy – Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
14.00 Zakończenie
Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI

Inspektorat ZUS w Żywcu

ul. Piernikarska 2
34-300 Żywiec
10.00 Otwarcie
Na Sali Obsługi Klientów zostaną przygotowane stanowiska ZUS oraz zaproszonych Instytucji:
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Poradnictwo emerytalno-rentowe
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
• Powiatowy Urząd Pracy – Poradnictwo w zakresie przywilejów w pracy osób niepełnosprawnych, uprawnień osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Poradnictwo w zakresie aktywizacji społecznej, rehabilitacji
• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – Poradnictwo w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych
14.00 Zakończenie
Zaproszone instytucje: MOPS, PUP, PCPR, PZERiI.