Leszno: Pieniądze na zawodowe wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Leszna dysponuje jeszcze środkami finansowymi otrzymanymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami w roku 2019.
Środki przeznaczone są przede wszystkim na dotacje dla bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą lub na refundację kosztów wyposażenia utworzonych przez pracodawców stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami.
Pomoc mogą otrzymać również:

  1. • osoby z niepełnosprawnościami prowadzące własną działalność gospodarczą, które spłacają kredyt bankowy zaciągnięty na kontynuowanie lub rozszerzenie tej działalności,
  2. • pracodawcy chcący przyjąć osoby z niepełnosprawnościami na staż,
  3. • pracodawcy organizujący szkolenie dla zatrudnionych już pracowników z niepełnosprawnościami.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmuje Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Lesznie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, pokój 14, tel. 65-529-82-28.
Szczegółowe informacje i druki wniosków uzyskać można również na stronie internetowej www.bip.leszno.pl w zakładce „sprawy do załatwienia”.


 

Źródło: UM Leszno