Krotoszyn. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
ZUS Biuro Terenowe w Krotoszynie
ul. Kobierska 5
63-700 Krotoszyn


 

Harmonogram:
10.00-13.00 STOISKA INFORMACYJNE
1. Poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych (emerytalno-rentowe – jak zwiększyć świadczenia, jak uzyskać świadczenia, wyjazdy rehabilitacyjne) – ZUS
2. Programy aktywizujące osoby z niepełnosprawnością – PCPR w Krotoszynie
3. Prezentacja działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością – WTZ w Krotoszynie
Zaproszone instytucje:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krotoszynie