Płock. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 09:00
al. Józefa Piłsudskiego 2b
09-407 Płock


 

Harmonogram:
09:45 – 10:00 – Powitanie i otwarcie – Dyrekcja Oddziału ZUS w Płocku
10:00 – 10:30 – Wsparcie samorządu Miasta Płocka dla osób niepełnosprawnych – Rzecznik osób niepełnosprawnych w UM w Płocku
10:30 – 10:45 – Występ artystyczny – dzieci ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 w Płocku
10:45 – 11:15 – Wsparcie osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu w najbliższym otoczeniu – dofinansowanie ze środków PFRON  – Kierownik Działu Wsparcia i Rehabilitacji MOPS w Płocku
11:15 – 11:30 – Występ artystyczny – podopieczni WTZ w Płocku
11:30 – 12:00 – Żyj zdrowo – wykład psychiatry – Lekarz Orzecznik ZUS
12:00 – 12:15 – Występ artystyczny – podopieczni WTZ w Płocku
12:15 – 13:00 – Pierwsza pomoc przedmedyczna – Oddział Rejonowy PCK w Płocku.
Dodatkowe wydarzenia – stoiska informacyjne:
• ZUS – poradnictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku
• Narodowy Fundusz Zdrowia w Płocku
• Warsztaty Terapii Zajęciowej – kiermasz prac
• Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku – wystawa prac
Zaproszone instytucje: MOPS w Płocku, PCPR w Płocku, Rzecznik osób niepełnosprawnych w UM
w Płocku, NFZ w Płocku, WTZ w Płocku, Oddział Rejonowy PCK w Płocku, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 24 w Płocku