Gorzów Wielkopolski. Dzień osób z niepełnosprawnością w ZUS

Termin i miejsce wydarzenia:
17.05.2019 (piątek), godz. 10:00
Oddział ZUS w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Sikorskiego 42
66-400 Gorzów Wielkopolski


 

Harmonogram:
1. 10:00 – Rozpoczęcie
2. 10:00 – 10:20 ZUS dla osób z niepełnosprawnością – oferta rehabilitacyjna, świadczenia z ZUS
3. 10:20 – 10:40 PFRON – rola, zadania oraz nowe programy
4. 10:40 – 11:00 Urząd Miasta – Wydział Spraw Społecznych – prezentacja programów dla osób z niepełnosprawnością – mieszkania chronione
5. 11:00 – 11:30 Warsztaty Terapii Zajęciowej – rola aktywizacji osób z niepełnosprawnością, prezentacja prac
6. 11:30 – 12:00 Spotkanie z Dietetykiem – „Jesteś tym, co jesz”
7. 12:00 – 15:00 Prezentacja stoisk zaproszonych gości, porady indywidualne
Zaproszone instytucje:
1. ZUS – PUE, rehabilitacja, poradnictwo emerytalno – rentowe.
2. PFRON – turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny lub ortopedyczny.
3. NFZ – bezpłatne leki, wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe, szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, pomoc medyczna w stanach nagłych.
4. Stowarzyszenie Człowiek w potrzebie „Wolontariat Gorzowski” – kto może skorzystać z pomocy wolontariatu.
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej – pokaz prac podopiecznych.
6. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (aktywizacja społeczna, rehabilitacja).