„Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” – prezentacja wystawy

Wydarzenie z audiodeskrypcją, oraz makietami do swobodnego dotykania
Termin i miejsce wydarzenia:
09.11.2018 (piątek), godz. 13:00
MUZEUM X PAWILONU CYTADELI WARSZAWSKIEJ
ul. Skazańców 25

01-532 Warszawa
Tel. (22) 839-12-68
centrala: (22) 839-23-83
Wstęp:
• Bilet normalny: 10 zł.
• Bilet ulgowy: 5 zł.


 

W piątek 9 listopada o g. 13.00
zapraszamy
na prezentację zmodernizowanej wystawy stałej
„Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”
Nowoczesna aranżacja plastyczna z dyskretnie rozmieszczonymi stanowiskami multimedialnymi. Dźwięki – treść przesłuchań, wyroków, modlitwy, teksty literackie – jako bardzo ważny komponent. Pełny dostęp dla osób z dysfunkcjami: prócz istniejących wcześniej wind – audiodeskrypcja, druki 3D, makiety do swobodnego dotykania. Podpisy i informacje audio także w języku angielskim. A wszystko to w dawnych celach i korytarzach zabytkowego, XIX-wiecznego budynku X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Ekspozycja „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej” poświęcona jest przede wszystkim więźniom tego obiektu, ukazanym jednak na tle historii Cytadeli, Warszawy i Królestwa Polskiego czasu zaborów (w kontekście powstań, działalności konspiracyjnej i związanej z nimi polityki represyjnej). Obrazuje nie tylko więzienną, lecz także policyjną i strategiczną funkcję twierdzy. Ma podkreślać wyjątkowość tego miejsca w historii Polski. Zdecydowana większość więźniów Cytadeli to osoby walczące o niepodległość: działacze kolejnych organizacji konspiracyjnych (Wielkiego Proletariatu, Polskiej Partii Socjalistycznej, Związku Młodzieży Polskiej „Zet”, Ligi Narodowej, Narodowego Związku Robotniczego), uczestnicy powstań narodowych, rozmaitych wystąpień antycarskich, członkowie partii politycznych – działający na ziemiach Królestwa Polskiego.
Ekspozycja główna Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
(oddział Muzeum Niepodległości)
zatytułowana „Więźniowie X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej”
została zmodernizowana w związku z realizacją projektu
„Zwiększenie dostępności do kultury i zachowanie dziedzictwa narodowego
poprzez poszerzenie oferty wystawienniczej
oraz stworzenie Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Niepodległości”
(Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe).
Projektu finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.