IV kongres osób z niepełnosprawnościami 2018

Termin i miejsce wydarzenia:
25.10.2018
Budynek SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
ul. Chodakowska 19/31 Warszawa

Strona internetowa organizatora

 

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to nasze prawo do godnego i Niezależnego Życia ciągle nie jest realizowane.
„Za Niezależnym Życiem” – to hasło Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Tegoroczna edycja ma wyjątkowe znaczenie, gdyż miał miejsce głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, między innymi w obronie prawa do Niezależnego Życia. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, w tym Program Dostępność Plus i Mapę Drogową. Planowana jest także reforma orzecznictwa. Jednocześnie ONZ we wrześniu ocenia rządowe sprawozdanie z wdrażania Konwencji.

Będziemy zastanawiać się i dyskutować:
• Jak wdrożyć w Polsce ideę Niezależnego Życia – godziwe świadczenia, usługi asystenckie, przerwę wytchnieniową, mieszkania wspomagane, włączającą edukację, rynek pracy otwarty na osoby z niepełnosprawnościami, dostępną przestrzeń, włączające społeczeństwo itp.?
• Jakie wskazówki płyną z oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji przez ONZ (rządowego, RPO i Społecznego Raportu Alternatywnego [
• Jak wygląda nasza rzeczywistość po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin?
• Jak budować silny ruch na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami? Jak włączać różne grupy osób z niepełnosprawnościami?
• Jakie są efekty upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” [
W tym roku szczególnie zadbamy o obecność i włączenie środowiska rodziców osób z niepełnosprawnościami i osób sprawujących faktyczne wsparcie (opiekunów), w tym osób zaangażowanych w sejmowy protest.

 

Dlaczego warto przyjść na Kongres?

 

Bo jeśli nie będziemy mówić o swoich sprawach, nikt nie zrobi tego za nas!
Bo Niezależne Życie nadal pozostaje tylko ideą – brakuje godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej, mieszkań wspomaganych…
Bo rodziny zostawione same sobie popadają w coraz większe problemy!
Bo segregacja w edukacji nie może być podstawowym rozwiązaniem!
Bo mamy dość biedy i braku miejsc pracy – minimalne wynagrodzenie nie jest godną płacą, a z renty trudno wyżyć!
Bo wyjście z domu i dotarcie do sklepu, kina, urzędu, a nawet skorzystanie ze strony w Internecie jest często utrudnione lub niemożliwe!
Bo tylko 9% budynków w Polsce jest architektonicznie dostępnych!
Bo obecne w życiu publicznym osoby z niepełnosprawnościami można policzyć na palcach jednej ręki!
Bo kobiety z niepełnosprawnościami są podwójnie dyskryminowane!
Bo potrzebujemy solidarności we własnym środowisku!
Bo Kongres może być początkiem zmiany społecznej!

 

Już teraz wypełnij swój formularz zgłoszeniowy
Wysłanie wypełnionego formularza jest gwarancją rezerwacji miejsca. Gdy limit osób zostanie przekroczony, formularz automatycznie stanie się niedostępny. Po zapisaniu będziesz na bieżąco otrzymywać aktualności dotyczące zbliżającego się wydarzenia.
ILOŚĆ MIEJSC jest ograniczona, dlatego liczy się każda sekunda!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!