III Kongres Praw Obywatelskich 13-14 grudnia 2019 r.

Termin i miejsce wydarzenia:
• 13.12.2019 (piątek)
• 14.12.2019 (sobota)
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
ul. Mordechaja Anielewicza 6
00-157 Warszawa
Rejestracja na kongres trwa – tu się można zarejestrować


 

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzecim już Kongresie Praw Obywatelskich, który odbędzie się 13 i 14 grudnia 2019 roku!
Wzorem ubiegłych lat głównym miejscem naszego spotkania jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN –  przestrzeń, w której słowo dialog nabiera szczególnej mocy.
Proponowaną przez nas w tym roku nowością jest zaproszenie Państwa także do udziału w dodatkowych aktywnościach, które będą miały miejsce w przestrzeniach skłaniających do swobodnej rozmowy i wymiany doświadczeń. Będą to okazje do spotkania z aktywistami, wspólne oglądanie filmów, warsztaty.  Będzie Żywa Biblioteka, można będzie porozmawiać z panelistami po zakończeniu paneli, będziemy rozmawiać o grach społecznie zaangażowanych (i w nie grać). Będą spektakle i rozmowy z ich twórcami.
UWAGA! Przez cały czas trwania Kongresu możesz nagrać swój pierwszy podcast – dzięki uprzejmości Halo.Radio.
Niezmiennie jednak Kongres Praw Obywatelskich to unikalne w skali kraju wydarzenie, którego siłą jest jego obywatelskość. To zderzenie poglądów i myśli, ale także różnych ról społecznych, które każdy z nas pełni. Wychodzimy poza ramy relacji państwo – obywatel, wspólnie diagnozujemy sytuację, przedstawiamy wzajemnie perspektywy i wypracowujemy rozwiązania. Stawiamy na współpracę. Wierzymy, że uda się przedstawić również to, co wypracowaliśmy wspólnie podczas dwóch poprzednich Kongresów. Będzie to także znakomita okazja, by podsumować, co udało się osiągnąć w dobiegającej końca VII kadencji RPO.
Aby ułatwić wybór tematów, specjalnie dla Państwa wybraliśmy prelekcje dotyczące niepełnosprawności.

Bez granic – sport w życiu osób z niepełnosprawnościami

Data:
piątek, 13 grudzień, 2019 – od 17:50 do 19:00
Miejsce:
Muzeum Polin
sala konferencyjna A
Współczesny człowiek chcąc mieć dobrą kondycję powinien się jak najczęściej ruszać. Sport to także wychowanie do życia, nauka współpracy i zachowań społecznych, pracy nad sobą, przyjmowania porażek i radości z osiągniętych celów. Do jego uprawiania trzeba się zmotywować wewnętrznie ale także mieć dostęp do różnych obiektów sportowych i dojazd do nich….
Podczas dyskusji chcemy także poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. • Czy mamy równą dostępność do uprawnienia sportu?
  2. • Czy dzieci z niepełnosprawnościami mają w szkołach dostęp do lekcji wychowania fizycznego?
  3. • Na ile dyscyplina sportowa, którą uprawiają osoby z niepełnosprawnościami powinna być kontynuacją rehabilitacji medycznej?
  4. • Jak zmieniło i zmienia się nastawienie rządu, samorządu i samej publiczności do paraolimpiady i olimpiad specjalnych, igrzyskach olimpijskich niesłyszących?

Celem panelu jest wypracowanie propozycji zmian dążących do zwiększenia dostępności zajęć sportowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Paneliści/Panelistki:
Karolina Hamer
Łukasz Krasoń
Krzysztof Myrcik
Rafał Skrzypczyk
Rafał Dudziński
Moderuje:
Joanna Troszczyńska-Reyman

Niezależne życie i system orzekania o potrzebie wsparcia – perspektywa osób z niepełnosprawnościami i osób starszych

Data:
sobota, 14 grudzień, 2019 – od 15:30 do 17:00
Miejsce:
Muzeum Polin
sala dydaktyczna nr 3
Niezależne życie to jeden z fundamentów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jednocześnie prace nad nowym systemem wsparcia w życiu codziennym bardzo często rozpoczynają się i kończą na dyskusji o tym, komu i jakiego wsparcia należy udzielić. Kolejną barierą jest rozbieżność perspektyw środowiska osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Pierwsi częściej niż o niezależnym życiu mówią np. o konieczności zapewnienia dobrej jakości opieki długoterminowej, drudzy podkreślają znaczenie takich usług, jak asystencja osobista i są niechętni pojęciu „niesamodzielność”. W panelu postaramy się poszukać punktów wspólnych obu środowisk oraz odpowiedzieć na poniższe pytania:

  1. • Jak moglibyśmy zdefiniować niezależne życie?
  2. • Czy niezależne życie w starości różni się od tego w niepełnosprawności?
  3. • Na czym oprzeć system orzekania i co z kategorią „niesamodzielności”?
  4. • Jak skutecznie wdrażać postulat deinstytucjonalizacji i czy są jakieś różnice w deinstytucjonalizacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów?
  5. • Czy sojusz środowisk seniorskich i niepełnosprawnościowych jest możliwy i na czym miałby ewentualnie polegać?
  6. • Jakie rozwiązania polityczne należy przyjąć, by wesprzeć niezależne życie Polaków wymagających wsparcia w życiu codziennym?

Paneliści/Panelistki:
Barbara Szatur-Jaworska
Agata Spała
Adam Zawisny
Agnieszka Warszawa
Anna Olearczuk
Moderuje:
Paweł Kubicki

Nowe technologie wspomagające osoby z niepełnosprawnościami

Data:
sobota, 14 grudzień, 2019 – od 11:00 do 12:30
Miejsce:
Muzeum Polin
sala konferencyjna B
Nowe technologie to dla osób z niepełnosprawnościami szansa na lepsze, sprawniejsze i często samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Z każdym rokiem rośnie liczba urządzeń, aplikacji czy programów, które pomagają wyrównywać szanse na rynku pracy, dają możliwość pełniejszego korzystania z oferty kulturalnej, szybszego przemieszczania się czy niwelowania utrudnień związanych z niedostosowaniem obiektów i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Z drugiej strony wciąż powszechne jest zjawisko wykluczenia cyfrowego. Wraz z postępem technologicznym rośnie przepaść między osobami, które swobodnie mogą korzystać ze związanych z nim zalet, a tymi, którzy nie mają do nich dostępu. Niedostępne strony, niedostosowane aplikacje, urządzenia, z których można skorzystać jedynie z pomocą drugiej osoby to dla wielu osób z niepełnosprawnością wciąż smutny standard. Z czego wynikają te problemy? Czy dostępność dla programistów lub projektantów musi oznaczać problem i dodatkowe wyzwanie?
Podczas panelu zaproszeni goście porozmawiają o wzorcowych rozwiązaniach w tym zakresie. Opowiedzą o tym, jak powinien wyglądać proces tworzenia dostępnych aplikacji i urządzeń. Zastanowią się również nad zagrożeniami związanymi z rozwojem nowych technologii w kontekście osób z niepełnosprawnościami.
Paneliści/Panelistki:
Sylwia Błach
Krzysztof Cygoń
Anna Żórawska
Moderuje:
Kamil Kowalski