Zaproszenie na VIII Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami zaprasza na VIII Forum Osób z Niepełnosprawnościami, które odbędzie się 15 listopada br. w godz. 10-16 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Możliwy będzie także udział online. Jednak niezależnie od tego, czy ktoś chce uczestniczyć w tym wydarzeniu stacjonarnie, czy online, musi wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Nie warto zwlekać, ponieważ liczba miejsc w formule stacjonarnej jest ograniczona.

Co planujemy w ramach Kongresu?

Tegoroczny Kongres organizowany jest we współpracy z European Disability Forum oraz organizacjami pozarządowymi z całego kraju.
Wydarzenie objął honorowym patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich, który będzie również gościem Kongresu. Mamy już też patronat medialny magazynu „Integracja” oraz portalu Niepelnosprawni.pl.
Tematami debat eksperckich tegorocznego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami będą:

  1. 10 lat Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce
  2. Konwencja w sytuacjach kryzysowych
  3. Przyszłość Konwencji w Polsce
  4. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich

W tym roku mija 10 lat od ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To dobry czas na refleksję, podsumowania, ale także zastanowienie się nad przyszłością wdrażania Konwencji.
Ostatni okres – zarówno pandemia COVID-19, jak i wojna w Ukrainie – pokazał, że szczególnie istotne są jej postanowienia dotyczące obowiązków państw wobec osób z niepełnosprawnościami w sytuacjach kryzysowych. Od lat toczy się również ożywiona dyskusja na temat konkretnych instrumentów, które powinny zostać wdrożone jako realizacja Konwencji.
Z kolei w obszarze edukacji dzieci z niepełnosprawnościami przyjęte już koncepcje, zgodne z Konwencją, zaczęły być podważane w debacie publicznej. Dlatego tematyka VIII Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami obejmuje zarówno refleksję nad bieżącym stanem jej wdrażania, jak i działania na przyszłość.
Kongres zostanie poprzedzony konwentami regionalnymi i tematycznymi.

Czym jest Kongres?

Środowisko osób z niepełnosprawnościami spotyka się na corocznym Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami od 2015 r., by domagać się rzeczywistego równego traktowania. Gwarantuje im to Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r. Mimo to, prawo do godnego i niezależnego życia w wielu obszarach nie jest realizowane!
Kongres jest więc znakomitą okazją do przypominania znaczenia Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. To płaszczyzna wymiany informacji i doświadczeń, czas merytorycznej dyskusji, a także inspiracja do dalszych wspólnych działań na rzecz pełnego wdrożenia Konwencji, zgodnie z wyrażoną w niej zasadą „nic o nas bez nas”.

Nie zwlekaj i zarejestruj się na wydarzenie!


 

Źródło: materiały nadesłane