Ogólnopolski obóz sportowy osób niewidomych i słabowidzących w Muszynie

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”
Koordynator:
Wiesław Miech
tel. 502- 375-444,
e-mail: aleksandra1950@wp.pl
Termin i Miejsce:
29.08.2018-08.09.2018
ośrodek „Nestor”
ul. Lipowa 4,
33-370 Muszyna

Cel

• Promowanie aktywności fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących jako swoistego leku na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej
• Przygotowanie zawodników do wzięcia udziału w festiwalu biegowym w Krynicy w różnych kategoriach wiekowych i na różnych dystansach w dyscyplinach:
– „Życiowa dziesiątka z Krynicy-Zdroju do Muszyny”;
– „Mistrzostwa Góry Parkowej w Nordic Walking”;
– „Marsz Nordic Walking: „Przegoń Zawał”,
– „MP Niewidomych i Słabowidzących w Sztafecie Maratońskiej”

 

Uczestnictwo

W obozie sportowym i zawodach mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zawodnicy zobowiązani są do przedłożenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. W przypadku braku zaświadczenia zawodnik podpisuje stosowne oświadczenie o udziale w obozie i zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

Wpisowe

Opłata za udział w obozie wynosi 450 zł od zawodnika oraz od przewodnika zawodnika niewidomego. Dodatkowa opłata 40 zł od osoby za udział w Festiwalu biegowym w dniach: 08-10.09.2018r. W zgłoszeniu na obóz prosimy o zadeklarowanie udziału w festiwalu biegowym.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku BZ WBK S.A. do dnia 20-07-2018 roku.
Wpłata decyduje o kolejności zakwalifikowania się na obóz. Przewodnik przysługuje osobom całkowicie niewidomym.
Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2018 r. na adres email aleksandra1950@wp.pl; lub Tel.509- 992- 386, lub 502-375-444

W zgłoszeniu należy podać:
• Imię i Nazwisko
• Pesel
• Klub
• Deklarację wzięcia udziału w festiwalu biegowym, oraz przesłać kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku na adres aleksandra1950@wp.pl