Santander Bank Polska po raz czwarty na liście Diversity IN Check


Bank kolejny raz został uznany za jednego z najbardziej zaawansowanych w Polsce pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością. W tym roku na listę Diversity IN Check zakwalifikowały się 54 firmy. Santander Bank Polska znalazł się wśród czołowych 8 organizacji, które uzyskały wynik powyżej 80% punktów.
Diversity IN Check służy do badania dojrzałości organizacji, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością, inkluzją i monitorowanie osiągnięć dot. spójności społecznej. Żeby znaleźć się na liście, wymagane jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w badaniu przeprowadzanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pod uwagę brane są zagadnienia z pięciu obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania organizacji, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów oraz produkty i usługi.
– Cieszymy się, że nasze działania zyskały uznanie niezależnych ekspertów. Różnorodność i inkluzywność są od lat fundamentem kultury organizacyjnej naszego banku. Angażujemy się w wiele projektów, które promują równość płci, szans i płac. Tworzymy wolne od stereotypów, przyjazne i włączające miejsce pracy. Chcemy, aby każdy pracownik i klient czuł się z nami bezpiecznie i komfortowo. Od 2017 roku jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, co oznacza, że aktywnie wspieramy i promujemy równe traktowanie pracowników. Jesteśmy przekonani, że różnorodność i inkluzywność przynoszą korzyści zespołom, organizacji, społeczeństwu i są podstawą do tworzenia zrównoważonej, sprawiedliwej przyszłości dla kolejnych pokoleń – powiedziała Dorota Strojkowska, członkini zarządu Santander Bank Polska.
Wśród strategicznych działań, które podejmuje Santander Bank Polska są m.in. redukcja różnicy w poziomie wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami oraz zwiększenie udziału kobiet w kadrze zarządzającej. Bank prowadzi także program „Różnosprawni”, który przygotowuje organizację do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i zwiększa świadomość potrzeb tej grupy pracowników.  Realizuje też wiele projektów wewnętrznych, takich jak Ambasadorzy Różnorodności z udziałem liderek i liderów z banku, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria i podcast Santander Women. Ponadto w ramach inicjatywy „Obsługa bez barier” Santander Bank Polska przystosowuje swoje oddziały i wdraża udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, internet czy bankomat.
Kwestionariusz badania Diversity IN Check został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 i ISO 30415:2021 czy Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.


 

Źródło: Biuro Prasowe Santander Bank Polska