19 lat Lodołamaczy: Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wystartowała kolejna edycja kampanii


Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, powołana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, już po raz dziewiętnasty inauguruje kampanię społeczną Lodołamacze. Celem tego przedsięwzięcia jest nagradzanie Pracodawców Wrażliwych Społecznie, którzy aktywnie angażują się w likwidację barier dla osób z niepełnosprawnościami i wspierają ich pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i publicznym.

Misja Kampanii Lodołamacze

Kampania Lodołamacze ma na celu przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Organizatorzy pragną zainspirować przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami, ukazując, że są one wartościowymi i zaangażowanymi pracownikami. Inicjatywa ta ma także na celu zachęcanie firm, które dotąd nie miały doświadczeń z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, do podjęcia tego kroku.

Kategorie konkursowe i terminy

Od 8 maja do 15 sierpnia można zgłaszać kandydatury do tytułu „Lodołamacze 2024” w różnych kategoriach:

  • Zatrudnienie Chronione
  • Rehabilitacja Społeczno-Zawodowa
  • Otwarty Rynek Pracy
  • Instytucja
  • Przyjazna Przestrzeń-Dostępność
  • Firma Zdrowa
  • Dziennikarz bez Barier
  • Biznes Odpowiedzialny Społecznie – Zrównoważony Rozwój Biznesu (CSR/ESG)

Etapy konkursu

Konkurs Lodołamacze podzielony jest na dwa etapy: regionalny, gdzie wyłaniani są laureaci w poszczególnych rejonach kraju, oraz centralny, w którym finaliści rywalizują o główne nagrody. Dodatkowo, Kapituła konkursu ma możliwość przyznania dwóch specjalnych wyróżnień: „Superlodołamacza” i „Lodołamacza Specjalnego”.

Gala finałowa

Kulminacja tegorocznej edycji nastąpi 17 października 2024 roku podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat Honorowy nad konkursem objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.

Wartości i cel kampanii

Kampania Lodołamacze nie tylko promuje inkluzję i równość, ale także stanowi wyróżnik dojrzałej polityki personalnej i społecznej odpowiedzialności. Przystąpienie do konkursu jest dowodem na solidarność społeczną i troskę o drugiego człowieka, wartości kluczowe w dzisiejszym świecie biznesu.


 

Źródło: mat. organizatora