Weź udział w ogólnopolskim badaniu dotyczącym potrzeb osób z niepełnosprawnościami


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje ogólnopolski projekt badawczy pn. „Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce”.
Za realizacje badań ilościowych oraz badań jakościowych odpowiada konsorcjum firm Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Agencja Badawcza Fast Solutions (Grupa WW Sp. z o.o.)
Głównym celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością z punktu widzenia tych osób oraz zmian, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego badania z 2017 roku. Dzięki tym badaniom dostarczone zostaną również rekomendacje w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu ich potrzeb.
Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć udział Ty sam lub razem ze swoim opiekunem lub asystentem. Forma badania zostanie dopasowana do Twoich możliwości i potrzeb. Twoja opinia jest ważna!
Skontaktuj się poprzez formularz:

https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN0890&newtest=Y


 

Źródło: materiały nadesłane