Czujesz że masz talent? Zgłoś swój udział w XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Niepełnosprawnych OPTAN 2019

Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka zaprasza osoby niepełnosprawne do nadsyłania swoich zgłoszeń na XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych OPTAN 2019, który odbędzie się w dniach 5-8 września 2019 r. w Grudziądzu.
Przegląd ten skierowany jest do środowiska artystów i twórców niepełnosprawnych z całej Polski.
OPTAN ma na celu zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia, integrację środowiska osób niepełnosprawnych.
Artyści niepełnosprawni będą prezentować swoje osiągnięcia w 3 kategoriach:

  1. konkurs plastyczny pt.: „Radość tworzenia radością życia”,
  2. konkurs piosenkarski pt.: „Latarnia”,
  3. konkurs recytatorski pt.: „Widzimy ten sam świat”.

Dla laureatów poszczególnych konkursów przewidziano nagrody.
Przegląd współfinansowany ze środków:

  1. • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  2. • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  3. • Urzędu Miejskiego w Grudziądzu
  4. • Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
  5. • Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP (Fundator Nagrody Grand Prix)
  6. • Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
  7. • Fundację PZU

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 sierpnia 2019 r.
Szczegółowe informacje dla uczestników znajdują się w regulaminie przeglądu.