Wrocław: 8 mln zł z funduszy Unii Europejskiej na projekt wspierający asystentów osób z niepełnosprawnością


Wrocław wspólnie z Fundacją Promyk Słońca otrzymał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 8 mln zł na projekt „Razem łatwiej. Wrocławski asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”. Program obejmuje szkolenie, przygotowujące do wykonywania zawodu asystenta osobistego oraz opiekę asystencką dla 200 mieszkańców Wrocławia.
– Budujemy miasto wrażliwe, wspólnotę ludzi wzajemnie za siebie odpowiedzialnych. Wśród nas są osoby potrzebujące pomocy na co dzień i właśnie do nich skierowany jest nasz program. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej przeszkolimy 50 asystentów, którzy nabędą odpowiednie kompetencje do fachowej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a w ramach projektu 200 osób z tej asystentury będzie mogło skorzystać – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
Wrocław realizuje usługi asystentury osobistej nieprzerwanie od 2020 roku, korzystając ze wsparcia organizacji pozarządowych. Dzięki temu miasto może zaoferować mieszkańcom z niepełnosprawnościami fachową pomoc. Inaczej przygotowani muszą być bowiem asystenci osób niewidomych, głuchych z niepełnosprawnością intelektualną czy ruchową.
– Wiele osób z niepełnosprawnościami, żeby samodzielnie funkcjonować potrzebuje wsparcia drugiej osoby. Ta samodzielność nie wyklucza wsparcia asystenta. Im jest ich więcej, tym bardziej niezależne są osoby z niepełnosprawnościami. Zależy nam, żeby nie miały oparcia tylko w rodzinach. Żeby osoby z niepełnosprawnościami nie musiały czekać aż mama, tata, partner będą mogli im pomóc – podkreśla Anna Jeżowska-Siwek z Fundacji Promyk Słońca.
Projekt „Razem łatwiej” obejmie dwieście osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami. Wykwalifikowane asystentki i asystenci będą dostępni nie tylko w codziennych sytuacjach, ale także w nagłych przypadkach, w godzinach nocnych. Szkolenie dla asystentów otwiera z kolei nowe możliwości dla osób bez doświadczenia w tym zawodzie. Program będzie obejmował naukę zasad asystowania osobom, w tym dzieciom, z różnymi rodzajami niepełnosprawności, obsługę sprzętu pomocniczego oraz podstawy wykonywania tego zawodu.
– Jesteśmy liderem wśród polskich miast, jeśli chodzi o liczbę projektów asystenckich. Pozyskujemy środki  z Funduszu Solidarnościowego i z funduszy europejskich. Jednak potrzeby są coraz większe, dlatego dokładamy wszelkich starań, by zdobyć dodatkowe pieniądze, przeszkolić asystentów i pomóc kolejnym osobom – dodaje Andrzej Mańkowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Nowy projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowany we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Promyk Słońca.
– Od momentu wejścia do Unii Europejskiej pozyskaliśmy prawie 3 miliardy zł dofinansowania na projekty infrastrukturalne i społeczne dla wrocławskiego samorządu. Z tych pieniędzy korzystają również osoby odwiedzające Wrocław. Dzięki unijnym pieniądzom udało się zrealizować blisko 600 miejskich inwestycji i projektów – podkreśla Dorota Olearnik, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami.
Z asystentury mogą skorzystać dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby z z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności (plus orzeczenia równoważne).
Osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny mogą liczyć także na różne inne formy wsparcia, między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej, opiekę wytchnieniową w miejscu zamieszkania lub mieszkaniu wytchnieniowym, czy niedawno otwarte mieszkanie wspomagane.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Wrocław