Powiat Pilski: 200 tys. zł dla seniorów, osób z niepełnosprawnością i dzieci


Starosta Pilski Eligiusz Komarowski podpisał umowy na wsparcie organizacji pozarządowych, które zajmują się realizacją zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz integracją społeczną poprzez sport, kulturę, rekreację i turystykę.
Pomoc wyniosła 200 tys. zł. Środki te Powiat Pilski pozyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Trafią one do 6 różnych stowarzyszeń na realizację 10 przedsięwzięć, które zaplanowały w tym roku.
200 tys. zł to ważne dla nich wsparcie. Wśród beneficjentów są stowarzyszenia, które zrzeszają osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wspierające m.in. seniorów, młodzież oraz dzieci.
Środki zostaną przeznaczone m.in. na wycieczki krajoznawcze, pikniki rekreacyjno-sportowe, na profilaktykę zdrowotną, a co najważniejsze wszystkie zadania są formą integracji i rehabilitacji dla ich członków.
Wsparcie otrzymały:

  1. Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek
  2. Polski Związek Niewidomych – koło powiatowe w Pile
  3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pile – Pikniki rekreacyjno-sportowe seniorów powiatu pilskiego
  4. Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej St. Leszczyńskiej
  5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Okręgowy w Pile – festyn „Barwy cukrzycy”
  6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile – Zdrowy Senior w 3xB – sportowa profilaktyka Zdrowy Senior.

 

Źródło: Samorzad.pap.pl