Świadczenie wspierające: Ponad 150 tysięcy złożonych wniosków. Ponad 3 tysiące osób uzyskało ocenę wysokości poziomu wsparcia


Świeże dane dotyczące świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych rzucają nowe światło na sytuację osób z różnymi stopniami niepełnosprawności w Polsce. Według informacji przekazanych przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, Łukasza Krasonia, do wojewódzkich zespołów ds. orzecznictwa wpłynęło już ponad 150 tysięcy wniosków o to świadczenie. Co więcej, proces określenia potrzeby wsparcia przeszło już ponad 3 tysiące osób od momentu wejścia w życie ustawy o świadczeniu wspierającym 1 stycznia 2024 roku.
Zgodnie z ustawą o świadczeniu wspierającym, aby ubiegać się o świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne muszą najpierw zgłosić się do wojewódzkiego zespołu ds. orzecznictwa (WZON), który oceni poziom potrzeby wsparcia danej osoby. Jak zaznacza Krasoń, liczba punktów przyznawanych osobom jest znacznie wyższa, niż można było przypuszczać. Już ponad połowa osób, które przeszły ten proces, otrzymuje 80 punktów i więcej.
Warto zauważyć, że proces wprowadzania świadczenia wspierającego odbywa się etapami. Osoby z różnymi poziomami punktacji mogą ubiegać się o to świadczenie w różnych latach: od 2024 roku osoby z 87–100 pkt., od 2025 roku osoby z 78–86 pkt., a od 2026 roku osoby z 70–77 pkt.
Co istotne, wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia i wynosi od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej, która obecnie wynosi 1780,96 złotych. Przykładowo, osoby z najwyższym stopniem potrzeby (95–100 pkt.) mogą otrzymać aż 220 proc. renty socjalnej, podczas gdy osoby z niższymi stopniami potrzeby mogą otrzymać odpowiednio niższe procentowe wartości tego świadczenia.
Nowe przepisy dotyczące świadczenia wspierającego dla osób niepełnosprawnych wnoszą więc istotne zmiany w sposobie wsparcia tych osób. Proces oceny potrzeb został oparty na obiektywnych kryteriach, co pozwala lepiej dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb beneficjentów. Jednocześnie daje to nadzieję na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w Polsce poprzez bardziej adekwatne wsparcie finansowe.


 

Źródło: Media