Lawinowy napływ wniosków o świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych – zespoły oceniające pracują pełną parą


Osoby niepełnosprawne z całego kraju masowo składają wnioski o określenie poziomu potrzeby wsparcia w ramach nowego świadczenia wspierającego. Według informacji opublikowanych przez Dziennik Gazeta Prawna, od 1,8 tys. do ponad 8 tys. wniosków zgłoszono już na różnych terenach, a liczba ta różni się w zależności od województwa. Zespół specjalistów ds. orzekania o niepełnosprawności ma za zadanie ocenić poziom potrzeby wsparcia dla każdej osoby niepełnosprawnej, a świadczenie będzie przysługiwało tym, które uzyskają co najmniej 70 punktów w ocenie.
Pierwsze posiedzenia oceniające funkcjonowanie zespołów już się odbyły, jednak żadna decyzja jeszcze nie została wydana. Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności składa się z wyspecjalizowanych eks[pertów, którzy oceniają zakres wsparcia potrzebnego danej osobie. W ocenie uwzględniane są różne aspekty życia osoby niepełnosprawnej, takie jak wpływ technologii wspierających na jej funkcjonowanie czy radzenie sobie z zachowaniami.
Jak wynika z danych, do których dotarł Dziennik Gazeta Prawna, największe zainteresowanie uzyskaniem decyzji zanotowano w Rzeszowie, gdzie zespoły otrzymały aż 8294 wnioski. Również Katowice (8134), Kraków (6898) i Warszawa (6881) zanotowały znaczne liczby podań. Zespoły wojewódzkie mają jednak sporo pracy, a z uwagi na lawinowy napływ wniosków, istnieje ryzyko, że nie będą w stanie rozpatrywać ich terminowo, zgodnie z ustawą, która przewiduje trzymiesięczny termin na rozpatrzenie sprawy od momentu złożenia wniosku.
Najwięcej podań trafiło do zespołów województwa lubelskiego, wielkopolskiego i pomorskiego, gdzie liczby przekroczyły 6 tysięcy. Z kolei Białystok i Opole zanotowały mniejsze zainteresowanie, odpowiednio 3220 i 1834 wniosków.
Mimo ogromnej ilości składanych wniosków, żadna decyzja nie została jeszcze wydana, a tempo ich rozpatrywania jest zróżnicowane. Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności mają pełne ręce roboty, a cała procedura przyznania świadczenia nie jest łatwa, co wpływa na czasochłonność procesu. W związku z tym, istnieje potrzeba zabezpieczenia, aby zespoły pracowały efektywnie i terminowo, aby osoby niepełnosprawne mogły jak najszybciej skorzystać z przysługującego im wsparcia.


 

Źródło: DGP