Grudziądz: Transport dla wyborców z niepełnosprawnością


Zbliżają się wybory samorządowe. To szczególny czas dla naszych lokalnych społeczności, które po raz kolejny już przystąpią do egzaminu z demokracji. By tak mogło się stać trzeba jednak umożliwić i ułatwić udział w wyborach wszystkim obywatelom. Przede wszystkim nie można zapominać o szczególnej grupie wyborców, którą stanowią osoby z niepełnosprawnościami.
Grudziądz będzie realizował usługę przewozu osób z niepełnosprawnościami. Posłużą do tego specjalnie przystosowane pojazdy. Przedmiotowa usługa działać będzie na zasadzie tele-taxi.
Chcąc skorzystać z bezpłatnego transportu, należy zgłosić to do Biura Rady w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, przy czym termin na dokonanie takiego zgłoszenia upływa 25 marca. Z kolei termin na złożenie wycofania zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu i transportu powrotnego albo do zgłoszenia rezygnacji tylko z transportu powrotnego upływa 5 kwietnia.
Na podstawie przedmiotowych zgłoszeń opracowywany jest grafik przewozów, z uwzględnieniem wskazanych przez zainteresowanych preferencji, dotyczących godzin transportu.
Transport dotyczy osób z niepełnosprawnościami oraz tych wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl